Roman Šafář betonové konstrukce

 

¤ informace o projektu

2003 / Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

Železniční spřažený ocelobetonový most o 10 polích rozpětí 31,0 + 8 x 44,0 + 31,0 m, celková délka 445,00 m, dvoukolejná dvounosníková konstrukce se spřaženou železobetonovou deskou. Návrh od koncepce až po realizační dokumentaci.
Studie a předběžný projekt 2000 – 2001, realizační dokumentace 2002 - 2003, realizace 2002 – 2003. Architektonická spolupráce Ing. arch. Jiří Pešata.
V roce 2003 první místo v soutěži O vynikající ocelovou konstrukci, pořádané Českou a Slovenskou společností pro ocelové konstrukce, kategorie "Mosty, věže a stožáry".