Roman Šafář betonové konstrukce

 

¤ informace o projektu

2005 / Nové spojení Praha hlavní nádraží – Praha Libeň, estakáda přes Masarykovo nádraží

Čtyř- až pětikolejná železniční estakáda o 12 polích rozpětí 31,5 až 40 m v centru města.
Výstavba kombinací prefabrikovaného a monolitického betonu s dodatečným předpětím vnitřními kabely se soudržností i vnějšími kabely bez soudržnosti.
Koncepční návrh a statický výpočet nosné konstrukce pro realizační dokumentaci. Projekt 2004 – 2005, zahájení realizace 2004.
Projektant mostu: Sudop Praha a.s., architektonická Spolupráce: Ing. Arch. Patrik Kotas, Ing. Arch. Petr Šafránek