Roman Šafář betonové konstrukce

 

¤ informace o projektu

2001 / Silniční okruh kolem Prahy, stavba Řepy – Ruzyně

monolitický komorový spojitý most rychlostní silniční komunikace, z předpjatého betonu, se sjízdnými rampami v prostoru mimoúrovňové křižovatky, délka 1026,1m:
dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby – 1997, 1998,
realizační dokumentace části předchozího mostu, úsek v délce 170,70 m se sjízdnými rampami v prostoru mimoúrovňové křižovatky ("rozplet"), projekt 1999 – 2000, realizace 1999 – 2001,
celý objekt obdržel cenu MDČR Mostní dílo roku 2001.
Architektonická spolupráce Ing. arch. Danda.