Roman Šafář betonové konstrukce

 

¤ informace o projektu

2004 / Lávky pro pěší, Brno

lávky pro pěší přes ulici Úzkou a ulici Trnitou. První spřažená mostní konstrukce v ČR s mostovkou, kterou tvoří prefabrikované desky (“filigrány“) a monolitická dobetonávka. Návrh spodní stavby a statický výpočet betonových částí nosných konstrukcí. Projekt i realizace 2004.