Roman Šafář betonové konstrukce

 

 

curriculum vitae

Ing. Roman Šafář

Narozen: 1967
Studium: 1986 – 1990, Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby
Praxe:
1991 – 2003: zaměstnán jako projektant betonových a spřažených ocelobetonových mostů
2003 – dosud: odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT v Praze, katedře betonových konstrukcí a mostů
2003 – dosud: vlastní projekční činnost


členství v profesních organizacích:

  • ¤ ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) (autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce)
  • ¤ ČBS (Česká betonářská společnost)
  • ¤ IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering)
  • ¤ fib (federation internationale du beton)